Jižní Čechy

Jižní Čechy

ubytování v hotelech a pensionech Jižní Čechy - 19 hotelů a penzionů

Mapa Jižní Čechy

Jižní Čechy

Jižní Čechy jsou překrásným krajem rybníků, lesů a rašelinišť, půvabných siluet středověkých městeček, kostelů a statků. Turistu zaujme v Jižních Čechách především harmonie přírody a místní architektura. Jižní Čechy jsou vyhledávaným turistickým cílem pro své přírodní krásy, ale též pro množství historických památek, lázní a ideálními podmínkami pro cyklistiku a vodní sporty. Jižní Čechy zvou návštěvníky na tradiční speciality z rybí kuchyně. Pivo a víno v Jižních Čechách teče proudem v útulných hospůdkách a restauracích. O tom, že jsou jižní Čechy opravdu pohostinné, vás přesvědčí i podzimní mezinárodní gastronomický festival v Českých Budějovicích.

Jižní Čechy a Šumava nabízejí kulturní, sportovní a společenské akce. Například: Slavnosti pětilisté růže, Zlatou stezku, Husitské táborské slavnosti, Strakonický dudácký festival, Concertino Praga (Jindřichův Hradec), Pašijové hry (Hořice), Táborská setkání, Holašovické selské slavnosti – řemesla, zvyky, Písecké rýžování zlata.

Množství map jak pro pěší, tak i pro cyklisty, tisíce cest a stezek pro Vaše toulání a projížďky na koni, ráj pro lovce, rybáře, naučné stezky, vodní sporty (Vltava, Malše, Lipno aj.), zimní sporty – lyžařské areály pro běžky i sjezdové lyžování (Kramolín), golf.

Jižní Čechy to je klidná dovolená a odpočinek v krásném prostředí a atmosféře historických měst.

Architektura a Jižní Čechy - tato nádherná oblast je prezentována jako jedinečná s památkami UNESCO – do tohoto seznamu byly zapsány Český Krumlov se svým zámeckým komplexem zahrnujícím barokní divadlo a přírodní amfiteátr a perla jihočeského selského baroka Holašovice. Naši předkové zde zanechali množství hradů (Rožmberk, Nové Hrady), zámky (Český Krumlov, Třeboň, Červená Lhota), tvrze (Žumberk, Cuknštejn), zříceniny (Dívčí Kámen, Helfenburk), cisterciácké kláštery ve Vyšším Brodě a Zlaté Koruně, ale i samotná městská centra Českých Budějovic, Českého Krumlova, Třeboně, Jindřichova Hradce, husitského Tábora či Písku.

České Budějovice

Soutok velkých jihočeských řek Vltavy a Malše si v roce 1265 zvolil český král Přemysl Otakar II. k založení města Českých Budějovic, aby tak upevnil své mocenské postavení v jižních Čechách. Pravidelný půdorys nově zakládaného královského města, jehož střed tvoří rozlehlé čtvercové náměstí, patří k vrcholům středověkého urbanismu.

Město se díky panovníkově přízni a výhodné poloze na dálkových obchodních cestách hospodářsky vzmáhalo. Za věrnost královské koruně se čeští panovníci Budějovickým bohatě odměňovali udílením četných výsad a privilegií zaručujících hospodářskou prosperitu. Již na přelomu 13. a 14. století zde byly dokončeny dva skvostné chrámy a město obepínaly pevné hradby.

Devatenácté století vstoupilo do života města jednak převratným technickým pokrokem a také vývojem moderní občanské společnosti. Koněspřežní železnice, postavená mezi lety 1825 - 1832 jako první na evropském kontinentě, spojila České Budějovice s hornorakouským Lincem, a společně s vltavskou plavbou, kterou provozoval Vojtěch Lanna, urychlila přepravu zboží v severojižním směru. Tato skutečnost podnítila rozvoj obchodu a průmyslu. V roce 1847 přenesla vídeňská firma Hardtmuth do Českých Budějovic svůj podnik na výrobu tužek a keramického zboží a město tak získalo svojí první velkou továrnu. Také do té doby malý Měšťanský pivovar byl přemístěn na Linecké předměstí do blízkosti železnice, kde měl perspektivu dalšího vývoje. V roce 1895 vznikl pak jako jeho protipól Český akciový pivovar, dnešní Budějovický Budvar, který proslavil město v mnoha zemích světa. Počet obyvatel Českých Budějovic se v devadesátých letech 20.stol. pohyboval těsně pod hranicí 100 000.

Hluboká nad Vltavou

Nejznámější pamětihodností tohoto města je bezesporu zámek Hluboká. Vznikl na místě královského hradu ze 13. století, vystřídal majitele z významných českých šlechtických rodů a prošel několika zásadními úpravami. Nejvíce se však do dějin Hluboké zapsali Schwarzenberkové, kteří v letech 1840 -1871 nechali přestavět zámek v novogotickém stylu inspirovaném anglickým královským hradem Windsor. Současně s tím došlo i ke zřízení nového zámeckého parku, nedaleko něhož se pak nalézá lovecký zámeček Ohrada se zoologickou zahradou. Podél cest a na hrázích rybníka byly vysázeny dubové aleje, které dnes umožňují příjemné procházky nebo projížďky na kole. Dnešní Hluboká nad Vltavou poskytuje řadu příležitostí k rekreaci, sportu, stravování i kulturním zážitkům.

Dobrá Voda u Českých Budějovic

Detail obrázku Dobrá Voda u Českých Budějovic Někdejší vyhledávané poutní místo, lázně a letovisko. V polovině 16. století zde probíhala těžba zlata, po níž jsou dodnes patrné zbytky štol, hald a náhonů. Nejvýznamnější památkou v obci je bezesporu barokní poutní kostel Panny Marie Bolestné z let 1733 -1735. Ke kostelu vede barokní křížová cesta s moderními obrazy českobudějovické malířky Renaty Štolbové. Přímo u hlavní silnice narazíme na kapličku s pramenem kdysi léčivé vody; k tomuto místu se váže pověst o zázračném zachránění horníka, zbloudilého v podzemních štolách. Dobrá Voda u Českých Budějovic.

Holašovice

Vesnice byla založena ve 13. století kolem rozlehlé obdélníkové návsi. Původně patřila k majetku vyšebrodského kláštera. Její výjimečnost spočívá v dochování vzácného souboru zděné lidové architektury. Celá náves je lemována malebnými statky v původním středověkém řazení, upravenými ve stylu selského baroka z 19. století. V roce 1960 byly některé holašovické budovy zapsány do státního seznamu kulturních památek, v roce 1995 byly Holašovice prohlášeny památkovou rezervací a 1998 zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Český Krumlov

Město Český Krumlov se stává stále více cílem statisíců návštěvníků z domova i ze zahraničí. Nelze se tomu divit, neboť se do současné doby dochovalo jako středověká stavebně historická památka, malebně se rozkládající v meandrech řeky Vltavy. Jedinečnost města vedla již v roce 1963 k vyhlášení Českého Krumlova městskou památkovou rezervací. Význam Českého Krumlova jako mimořádné historické památky byl v roce 1992 zdůrazněn i tím, že světová organizace UNESCO jej přijala mezi památky světového významu, kterým je třeba věnovat mimořádnou péči, pozornost a podporu. Unikátní urbanistický celek zahrnuje více než 300 historických staveb a má naprosto neopakovatelnou atmosféru.

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. V původní půdorysné dispozici, hmotové skladbě, interiérové instalaci i architektonickém detailu je dochován stavební vývoj od 14. do 19. století.

Třeboň

Město Třeboň je jedním z nejkrásnějších jihočeských měst, jehož začátky sahají do 12. století a jehož historii psaly rody a osobnosti zvučných jmen: od 14. století Rožmberkové, v 15. století tu působil Jakub Krčín z Jelčan - zakladatel rybníků Svět a Rožmberk. Posledního Rožmberka - Petra Voka střídá rod Švamberků a od r. 1620 Schwarzenberkové. Město oplývá řadou pamětihodností, ponejvíce je však známo krásnou renesanční architekturou a lázeňstvím. Léčebných vlastností rašeliny využívali obyvatelé Třeboňska po staletí, skutečný počátek lázeňství se zde váže k roku 1883, kdy byl v blízkosti historického centra vybudován první lázeňský dům "Bertiny lázně". Další rozvoj lázeňství nastal v druhé polovině 20. století, když v roce 1960 získala Třeboň statut lázeňského města. V roce 1975 byl dobudován v klidném prostředí na břehu rybníka Svět moderní lázeňský komplex "Lázně Aurora". Nadmořská výška Třeboně je 433 m, klima mírné.

Tábor

Město Tábor leží na severním okraji jižních Čech na rozhraní Třeboňské pánve a Vlašimské vrchoviny, 83 km jižně od hlavního města Prahy, 60 km severně od Českých Budějovic (centra jižních Čech). Tábor je druhým největším městem v jižních Čechách s 37 tisíci obyvateli.

Původní přemyslovské Hradiště, založili husité r. 1420 opevněné město s biblickým názvem Tábor. Odtud pod vedením hejtmana Jana Žižky z Trocnova a Prokopa Holého vedli své vítězné výpravy. Zrod táborské obce je spjat se jménem Jana Husa, velkého reformátora katolické církve. Po porážce husitů získal Tábor r. 1437 z rukou císaře a českého krále Zikmunda Lucemburského privilegium, jež obci udělovalo statut královského města.

Fotogalerie Jižní Čechy

 

VÝHODNÉ NABÍDKY cestovní kanceláře na e-mail

LASTMINUTE nabídky ubytování

kompletní nabídka ubytovacích zařízení

Wellness hotel SVORNOST,

Harrachov

Wellness hotel SVORNOST

od 695 KčLůžko se snídaní v 1/2

Hotel THERMAL VARGA,

Velký Meder

Hotel THERMAL VARGA

od 1 240 KčLůžko se snídaní v 1/2

Středověký Hotel DĚTENICE,

Dětenice

Středověký Hotel DĚTENICE

od 1 095 KčLůžko se snídaní v 1/2...

Chata NA ŠPICI,

Benecko

Chata NA ŠPICI

od 690 KčLůžko s polopenzí v 1/4

Interhotel MONTANA,

Špindlerův Mlýn

Interhotel MONTANA

od 690 KčOsoba se snídaní ve...

Wellness Hotel ASTRA,

Špindlerův Mlýn

Wellness Hotel ASTRA

od 875 KčOsoba s polopenzí ve...

Hotel ŠPINDLEROVA BOUDA,

Špindlerův Mlýn

Hotel ŠPINDLEROVA BOUDA

od 850 KčOsoba se snídaní ve...

Hotel ASTORIA,

Janské Lázně

Hotel ASTORIA

od 550 KčLůžko s polopenzí v 1/2...

Lázeňský hotel TERRA Superior,

Janské Lázně

Lázeňský hotel TERRA Superior

od 1 100 KčLůžko se snídaní v 1/2...

Spa & Wellness Hotel ORCHIDEA,

Velký Meder

Spa & Wellness Hotel ORCHIDEA

od 1 790 KčJednolůžkový pokoj se snídaní

Chatová osada DOBROTA,

Staré Splavy

Chatová osada DOBROTA

od 250 KčLůžko bez stravy v chatce bez...

Hotel OLYMPIE,

Špindlerův Mlýn

Hotel OLYMPIE

od 950 KčOsoba se snídaní ve...

Hotel PYTLOUN,

Harrachov

Hotel PYTLOUN

od 870 KčLůžko se snídaní v 1/2...

Autokemp Špindlerův Mlýn,

Špindlerův Mlýn

Autokemp Špindlerův Mlýn

od 790 KčBungalov bez stravy - 2 osoby

Apartmánový komplex HOLIDAY VILLAGE,

Senec

Apartmánový komplex HOLIDAY VILLAGE

od 1 100 KčApartmán bez stravy (obsazení...

OREA Resort SKLÁŘ,

Harrachov

OREA Resort SKLÁŘ

od 890 KčLůžko se snídaní v 1/2 DeLuxe,...

Hotel BEŠEŇOVÁ,

Bešeňová

Hotel BEŠEŇOVÁ

od 3 400 KčDvoulůžkový pokoj Standard se...

Hotel PATRIA,

Štrbské Pleso

Hotel PATRIA

od 3 030 KčJednolůžkový pokoj Standard se...

OREA RESORT HORAL,

Špindlerův Mlýn

OREA RESORT HORAL

od 1 030 KčLůžko se snídaní v 1/2 Classic...

Apartmány BENECKO,

Benecko

Apartmány BENECKO

od 1 950 KčApartmán 2 bez stravy (2+2...

Hotel CLARION Špindlerův Mlýn,

Špindlerův Mlýn

Hotel CLARION Špindlerův Mlýn

od 1 280 KčJednolůžkový pokoj se snídaní

Horský pension ALENKA,

Špindlerův Mlýn

Horský pension ALENKA

od 700 KčOsoba se snídaní ve...

Sport hotel POMI,

Harrachov

Sport hotel POMI

od 490 KčLůžko se snídaní

Hotel DIANA,

Špindlerův Mlýn

Hotel DIANA

od 640 KčLůžko se snídaní

Hotel BEZDĚZ,

Staré Splavy

Hotel BEZDĚZ

od 1 080 KčLůžko s polopenzí

 

Výhodné balíčky

kompletní nabídka balíčků

 
 
Hotel Svornost Harrachov Hory Krkonoše.cz Hotel Pension.cz Wellness-Tip.cz