Jižní Morava

Jižní Morava

ubytování v hotelech a pensionech Jižní Morava - 33 hotelů a penzionů

Mapa Jižní Morava

Jižní Morava

Jižní Morava patří k jednomu z největších krajů naší vlasti. K oblíbeným a velmi navštěvovaným místům patří Moravský kras s nejhlubší propastí Macochou, Bílé Karpaty, oblast Slovácka s nepřeberným bohatstvím lidového umění a další rekreační oblasti. Metropolí Jižní Moravy je Brno ležící na soutoku řek Svitavy a Svratky. Druhé největší město u nás nabízí pozoruhodné kulturní a architektonické památky. Připomeňme si alespoň hrad Špilberk, chrám Sv. Petra a Pavla apod. V okolí Brna se nacházejí velmi vyhledávané lokality Bítova se stejnojmenným hradem, již zmíněná oblast Blanska s Moravským krasem, barokní zámek ve Vranově, areál zámku Lednice s překrásným zámeckým parkem. Podyjí patří k centrální rekreační oblasti jižní Moravy. Nejvýznamnější lokalitou na Jižní Moravě je Vranovská přehrada dlouhá 30 km, která patří k nejteplejším oblastem naší republiky. Lokality, které Vám nabízíme, jsou rozmístěny po celé jižní Moravě od Plumlova až po Vranov.

Lednicko-valtický areál

Příznivé podnebí a úrodná země přitahovaly do kraje pod Pálavou lidi od samého úsvitu dějin. Tady štval stáda lovec mamutů, a zde také vytvořil jeden z nejstarších dokladů pravěké keramiky světoznámou plastiku Věstonické Venuše. Místo svého nálezu vesnici Dolní Věstonice proslavila soška na celém světě. Svou přitažlivost prokázala tato oblast ještě mnohokrát. Cestu sem našly římské legie císaře Marka Aurelia a o staletí později se právě zde rozhodli Lichtensteinové vybudovat „zahradu Evropy“ - půvabný svět vzácných stromů, rybníků, luk a rafinovaných průhledů, v němž nechybějí stylové stavby od zámků přes kolonády, sochy, kaple, po umělou zříceninu.

Dolní Věstonice - vinařská obec, řada renesančních a barokních domů a malebných vinných sklípků. Nedaleko odkryto světoznámé sídliště lovců mamutů, nejslavnějším nálezem je soška Věstonické Venuše. V barokní budově bývalé radnice archeologická expozice - model pravěkého sídliště, maketa Věstonické Venuše, nástroje, ozdoby. Východisko do CHKO Pálava.

Lednicko - valtický areál - jedno z nejpozoruhodnějších přírodních a současně i umělecko historicky významných území střední Evropy. Je považován za nejrozsáhlejší celek komponované krajiny v Evropě a asi i na světě. Zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Mezi dvěma centry – Valticemi a Lednicí – se rozkládá upravená krajina s množstvím rybníků, parků, v nichž jsou rozmístěny romantické stavby – Apollonův chrám, Belveder, Hraniční zámeček, chrám Tří grácií, Janův hrad, kaple sv. Huberta, kolonáda na Rajstně, Lovecký zámeček, minaret, Nový dvůr, obelisk, Rendes–vous (Dianin chrám), Rybniční zámeček, Lány, Pohansko. Vznikl od konce 18. do poloviny 19. století promyšlenou činností tehdejších majitelů panství Lichtensteinů. V areálu četné přírodní rezervace (např. Lednické rybníky). Areálem procházejí dálkové cyklistické stezky.

Pálava

Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO. Vápencové Pavlovské vrchy představují jeden ze symbolů jižní Moravy, který opěvovali básníci. Nejvyšším bodem je Děvín. Na dalších vrších jsou zříceniny středověkých hradů Děvičky a Sirotčí hrádek. Pavlovské vrchy jsou domovem vzácných stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů. Mnoho návštěvníků sem přichází na jaře, aby obdivovali kvetoucí koniklece, kosatce a hlaváčky. Perlou je jedna z posledních lokalit slanomilné vegetace v České republice v národní přírodní rezervaci Slanisko u Nesytu. Součástí oblasti je zbytek lužních lesů u Novomlýnských nádrží (Křivé jezero). Chráněná příroda je přístupná pouze pro pěší.

Pasohlávky - Nové mlýny

Soustava tří přehradních vodních nádrží pod Pálavou (Horní Mušovská, Střední Věstonická, Dolní Novomlýnská). Největší vodní plocha na Moravě, budováno v letech 1982-1988. Horní nádrž slouží pro závlahy a rekreaci (Pasohlávky), střední je vyhlášena přírodní rezervací s umělými ostrůvky pro hnízdění ptáků, na jednom zachován románsko gotický kostel sv. Linharta, který je jediným pozůstatkem zatopené vsi Mušov. Dolní nádrž slouží pro rekreaci, závlahy a výrobu elektřiny. Vodní sporty, rybaření.

Brno a okolí

Detail obrázku Brno a okolí Krajina mezi Brnem a Slavkovem byla v roce 1805 místem krvavé bitvy u Slavkova, známé jako "bitva tří císařů". Světoznámě proslulé "slunce nad Slavkovem" ozářilo slavné Napoleonovo vítězství nad koalicí Rakouska a Ruska. Událost připomínají památníky na celém území bojiště (Žuráň - místo Napoleonovy pozorovatelny, Mohyla míru) i expozice bitvy (Pratecký kopec, napoleonská expozice v zámku ve Slavkově).

Každoročně se zde koná přibližně 50 mezinárodních veletrhů a výstav. V blízkosti Brna byl vybudován nový závodní okruh - Masarykův okruh - Automotodrom Brno. Brňané využívají ke své rekreaci Brněnskou přehradu. Město již z dálky charakterizují siluety hradu Špilberku a katedrály na Petrově, potkáme v něm četné funkcionalistické stavby, jejichž vrcholem je světoznámá vila Tugendhat, zařazená na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Brno - Vila Tugendhat - nejvýznamnější evropská realizace vynikajícího funkcionalistického německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe, národní kulturní památka. Zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Stěžejní dílo funkcionalistické architektury ve světovém měřítku dokončené v roce 1930. Vyniká otevřeným prostorem a využitím ušlechtilých materiálů. Přístupná, součást Muzea města Brna.

Vedle vily Tugendhat najdeme v Brně řadu dalších špičkových funkcionalistických staveb. Díla architektů B. Fuchse, A. Wiesnera, J. Poláška, J. Kumpošta, J. Krohy, J. Víška a dalších.

Slavkov u Brna - Bitva u Slavkova

Bitva začala ráno útokem spojenců za naprosté mlhy proti francouzským postavením v Telnici a oboře v Sokolnicích. Ačkoliv měli spojenci v tomto místě velkou převahu, nepodařilo se jim prorazit, Francouzi ustupovali jen zvolna, protože byli během celého dopoledne posilováni postupně přicházejícími jednotkami maršála Davouta. Asi kolem půl osmé se protrhla mlha a nad obzorem se objevilo jako krvavý koláč slavné „slavkovské slunce“. Napoleon ze svého stanoviště na Žuráni zpozoroval, že spojenci sestoupili s Prateckého kopce, a vydal rozkaz, aby byla výšina dobyta. Rozhodl tak bitvu, neboť rozštěpil rusko-rakouskou armádu na dvě části. Na vrcholku kopce umístili Francouzi děla a vpadli spojencům útočícím u Sokolnic do zad. V severní části bojiště se francouzské postavení opíralo o vrch Santon a bojovalo se bez rozhodného výsledku mezi ním a Starou poštou. Po bitvě se Napoleon na několik dní ubytoval na slavkovském zámku, kde pronesl den po svém mistrném vítězství k vojákům známou proklamaci, v níž zhodnotil bitvu. Své vystoupení zakončil slovy „Postačí, když řeknete: bojoval jsem u Slavkova, aby každý řekl: To je hrdina!“. Vyslanci rakouského císaře Františka I. požádali Napoleona o osobní setkání, k němuž došlo u Spáleného mlýna. Oba císaři se dohodli na příměří, které následně podepsali 6. prosince 1805 na slavkovském zámku.

Bučovice

Renesanční zámek (P. Gabri) s arkádovým nádvořím a kašnou uprostřed. V přízemí pět slavnostních sálů vyzdobených štukovými a malovanými ornamenty, postavami a výjevy z dějin a antické mytologie. Nástropní malby v tzv. Zaječím sále zobrazují obrácený svět, v němž zvířata jednají jako lidé. U zámku původní renesanční zahrada. V zámku muzeum. Židovská čtvrt se synagogou, židovský hřbitov s náhrobky od 17. století.

Předklášteří u Tišnova

Klášter cisterciaček Porta coeli (Brána nebes) založený krátce před rokem 1233 vdovou po Přemyslu Otakarovi I. královnou Konstancií. Významná stavba goticko-románského slohu s monumentálním gotickým portálem francouzského katedrálního typu. Zajímavé klenby – nad kněžištěm šestidílná žebrová, nejstarší u nás. V klášteře expozice Podhoráckého muzea.

Moravský kras a okolí

K návštěvě této jedné z ekologicky nejčistších oblastí České republiky lákají především unikátní přírodní zajímavosti. Pod zemským povrchem jsou ukryty rozsáhlé komplexy krápníkových jeskyní (Punkevní, Kateřinská, Balcarka, Sloupsko – šošůvské …), jejichž přítomnost prozrazují další zvláštnosti – propadání vodních toků, závrty, poklesy terénu. Zřícením stropu podzemního dómu vznikla 138,5 metru hluboká propast Macocha.

Blansko - Punkevní jeskyně

Jeskyně byla objevena K. Absolonem a postupně zpřístupněna v letech 1909 až 1933. Od roku 1933 mohou náštěvníci podniknout cestu, která vede suchou částí jeskyně s Předním, Reichenbachovým a Zadním dómem na dno propasti Macocha. Odtud nazpět se pluje na lodích na podzemní říčce Punkvě se zastávkou v Masarykově dómu. Protože podzemní toky mohou náhle (zvláště v případě deště) zvýšit svůj průtok, je výška hladiny regulována stavidlem,takže provoz je bezpečný. Přesto se stává, že je proud natolik velký že je provozována jen plavba zkrácená nebo je dokonce plavba zastavena. Nad vchodem do jeskyně se tyčí 80 m vysoká skalní stěna.

Blansko - Macocha

Nejhlubší propast v ČR s hloubkou 138,5 m. Vznikla zřícením stropu podzemního dómu. Dno je součástí prohlídkové trasy Punkevními jeskyněmi, protéká tudy ponorná říčka Punkva (její tok zde vytváří dvě jezírka). Je také významnou botanickou lokalitou. Ve stěnách propasti jsou vstupy do dalších jeskyní. Shora je možný pohled ze dvou vyhlídkových můstků. Poprvé na její dno sestoupila expedice Karla Absolona v roce 1901 za pomoci lan a žebříků z okraje propasti (opakované sestupy v letech 1903, 1905, 1907 a 1909). Roku 1914 byla zpřístupněna cesta přes suché prostory Punkevních jeskyní z Pustého žlebu.

Boskovice

Zřícenina gotického hradu založeného pány z Boskovic. Hradní studna obsluhovaná funkčním dřevěným šlapacím kolem, jediným svého druhu v České republice. Empírový zámek se zachovanými dobovými interiéry, který patří k slohově nejčistším stavbám na Moravě, byl restituován rodině Mensdorff-Pouilly, přístupný. Empírový skleník. Renesanční radniční věž s typickou siluetou, v tzv. Rezidenci Muzeum Boskovicka. Dále expozice historických zemědělských strojů, galerie zdejšího rodáka malíře Otakara Kubína (Coubine). Gotický kostel sv. Jakuba staršího s renesančními a raně barokními náhrobky včetně sedmimetrového nejvyššího náhrobku na Moravě. Zachována rozsáhlá židovská čtvrť se synagogou maior ze 17. století, bránou, masnými krámy, mikve. Stálá muzejní expozice, naučná stezka, za městem židovský hřbitov. Festival na záchranu židovské čtvrti (divadlo, film, hudba, výtvarné umění). Rodiště Karla Absolona, objevitele Punkevních jeskyní. Poblíž westernové městečko Wild West City.

Slovácko

Lidové zvyky a tradice nejen na festivalech a akcích pro turisty, ale jako každodenní součást života, úrodná pole a vinice, místa spojená s počátky našich národních dějin a kultury – to všechno se vybaví při vyslovení pojmu Slovácko.

Sem, do tehdejší Velkomoravské říše, přišli v 9. století soluňští bratři Konstantin (Cyril) a Metoděj, aby zde pomohli šířit křesťanství. Společně vytvořili písmo pro slovanský jazyk, do něhož poté z řečtiny přeložili řadu liturgických knih včetně Bible. Zdejší lidé tak měli vlastní písmo a knihy dříve než většina ostatních evropských národů. Zásluhou cyrilometodějské mise se Velkomoravská říše stala kolébkou slovanského písemnictví a staroslověnské liturgie. Bohatství, moc i pozoruhodný kulturní rozkvět Velké Moravy připomíná národní kulturní památník Mikulčice - Valy s expozicí archeologických nálezů a základy kamenných staveb. Se Slováckem je neodmyslitelně spojena další z velkých postav našich dějin – zakladatel Československé republiky a její první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Světlo světa spatřil v roce 1850 v Hodoníně, kde dnes jeho dílo a život připomíná expozice v muzeu nesoucím Masarykovo jméno.

Hodonín

Masarykovo muzeum v Hodoníně. Stálá expozice věnovaná T.G. Masarykovi a dějinám Hodonína, Galerie výtvarného umění se sbírkou českého výtvarného umění konce 19. stol. a 20. stol. zaměřenou na díla zakladatelské generace Sdružení výtvarných umělců moravských (Joža Úprka, Franta Úprka, Alois Kalvoda, Stanislav Lolek, Cyril Mandel, Alfons Mucha). Součástí sbírek je umělecký odkaz Jakuba Obrovského a Franty Úprky.

Hodonín - centrum Slovácka, rodiště T. G. Masaryka, hraniční přechod do Slovenské republiky. Expozice o životě a díle prvního československého prezidenta v Masarykově muzeu. Galerie výtvarného umění se sbírkou českého výtvarného umění konce 19. stol. a 20. stol. zaměřenou na díla zakladatelské generace Sdružení výtvarných umělců moravských (Joža Úprka, Franta Úprka, Alois Kalvoda, Stanislav Lolek, Cyril Mandel, Alfons Mucha). Součástí sbírek je umělecký odkaz Jakuba Obrovského a Franty Úprky. Zoologická zahrada. V srpnu tradiční svatovavřinecké slavnosti. Jediné lázeňské město v Jihomoravském kraji.

Strážnice

Město se zachovanými třemi branami z původního opevnění. Několikrát přestavovaný zámek, dnes sídlo Ústavu lidové kultury, expozice lidových hudebních nástrojů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Kolem anglický park, dějiště Mezinárodního folklórního festivalu. Blízko Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy (skanzen) s ukázkami lidové architektury a bohatým doprovodným programem zaměřeným na lidové zvyky a řemesla. Modrotisková dílna. Někdejší židovská čtvrť s rituální lázní, synagogou a hřbitovem.

Znojemsko a Podyjí

Znojemsko a Podyjí Jihomoravský kraj tvoří bez nadsázky křižovatku Evropy. Od pradávna se na jeho území protínaly cesty mezi východem a západem, severem a jihem. I dnes kraj láká polohou na jihovýchodě České republiky, na hranicích s Evropskou unií. Kromě historických památek a přírodních atraktivit, z nichž některé dokonce chrání UNESCO, přitahuje do Jihomoravského kraje návštěvníky srdečnost a pohostinnost jeho obyvatel, ale i hrdost na to, že žijí na jižní Moravě. Posuďte sami, že mají být na co hrdí.

Kraj při hranicích s Rakouskem zaujme skvělým vínem, nádhernou přírodou i unikátními historickými památkami. Atraktivitu pro turisty zvyšují specializované programy a síť cyklistických stezek, z nichž mnohé mají charakter vinařských a umožňují tak spojit pohyb na kole s poznáváním chutí a vůní vína. Ze sedla kola se také nejlépe poznává Národní park Podyjí zahrnující 40 km dlouhé údolí řeky Dyje s jejími meandry, skalnatými i zalesněnými svahy, vřesovišti a unikátními lesostepmi.

Nechybějí ani zbytky „železné opony“, připomínka nedávné minulosti, kdy zdejší nádhernou přírodou mohli procházet jen strážci hranic. Tisíce turistů každoročně láká Vranovská přehrada pocházející už z třicátých let minulého století a nad ní položený barokní zámek Vranov nad Dyjí, jehož interiéry dokumentují kulturu šlechtického bydlení v 18. a 19. století. Není jediným historickým skvostem u 30 kilometrů dlouhého přehradního jezera.

Na opačném konci láká návštěvníky jeden z nejstarších hradů v České republice Bítov. Do Guinessovy knihy rekordů je zapsaná zdejší sbírka vycpaných psů – miláčků bývalých hradních pánů.

Pozoruhodné památky připomínají, že centrem oblasti, starobylým královským městem Znojmem kráčely dějiny. Sem byl po své statečné smrti v bitvě na Moravském poli převezen a nějaký čas dokonce pohřben český král železný a zlatý Přemysl Otakar II., zde zemřel císař Zikmund.

Národní park Podyjí

Vyhlášen v roce 1991, jeden ze čtyř národních parků v České republice, rozkládá se podél meandrů hraničního toku řeky Dyje na ploše přibližně 63 km2 mezi Vranovem a Znojmem, sousedí s Národním parkem Thayatal vyhlášeném na rakouském území. K zachování unikátní přírody přispěla skutečnost, že touto krajinou prochází hranice už asi 900 let, a území proto není postiženo urbanizací. Jde o lokalitu ojedinělou v evropském měřítku. Ve východní části parku se nacházejí vzácná vřesoviště, pro střední jsou typické přirozené listnaté lesy a lesostepi, západní část pokrývají fragmenty podhorských lesů. Bohatá fauna (vydra říční, tchoř světlý, sysel). Dobře značené turistické trasy a cyklostezky.

Vranov nad Dyjí

Vranovská přehrada - přehrada na řece Dyji vybudovaná v letech 1930 – 1933. Hráz vysoká 59,9 metrů, dlouhá 292 metrů. Jezero o délce 30 kilometrů zasahuje pod hradem Bítov i do údolí řeky Želetavky. Rekreace a vodní sporty soustředěny do několika středisek kolem přehrady, síť cyklostezek.

Bítov

Původně královský hrad z 11. století, jeden z nejstarších v České republice, dnes novogotický. Majitelé - 1307 Lichtemburkové, Strejnové ze Švarcenavi, Jankovští z Vlašimi, 1811 hrabata z Daunu, poslední majitel Jiří baron Haas ml. Rozsáhlé novogotické interiéry, velká sbírka vycpaných zvířat včetně největší sbírky vycpaných psů v Evropě, vysoce ceněná zbrojnice, kaple, malá ZOO v hradní zahradě. Okruhy : Palác, Zbrojnice, Kaple, Strašidla, ZOO Bítov.

Lyžování Jižní Morava

Menší pohoří Chřiby se nachází na Jižní Moravě nedaleko Uherského Hradiště, 50 km od Brna. Za vhodných sněhových podmínek nabízejí Chřiby lyžování v areálu Stupava (2 vleky POMA, 350 m sjezdovka, úprava rolbou, výhodné cenové podmínky, umělé zasněžování). Chřiby jsou ideální pro nenáročné příznivce běžeckého lyžování díky desítkám kilometrů vhodných stezek.

Fotogalerie Jižní Morava

 

VÝHODNÉ NABÍDKY cestovní kanceláře na e-mail

LASTMINUTE nabídky ubytování

kompletní nabídka ubytovacích zařízení

Wellness hotel SVORNOST,

Harrachov

Wellness hotel SVORNOST

od 695 KčLůžko se snídaní v 1/2

Hotel THERMAL VARGA,

Velký Meder

Hotel THERMAL VARGA

od 1 020 KčLůžko se snídaní v 1/2

Chata NA ŠPICI,

Benecko

Chata NA ŠPICI

od 650 KčLůžko s polopenzí v 1/4

STŘEDOVĚKÝ HOTEL DĚTENICE,

Dětenice

STŘEDOVĚKÝ HOTEL DĚTENICE

od 945 KčLůžko se snídaní v 1/2...

Penzion BORŮVKA,

Špindlerův Mlýn

Penzion BORŮVKA

od 200 KčPřistýlka se snídaní, dítě do...

Hotel MONTANA,

Špindlerův Mlýn

Hotel MONTANA

od 1 400 KčLůžko s polopenzí v 1/2

Wellness Hotel ASTRA,

Špindlerův Mlýn

Wellness Hotel ASTRA

od 1 040 KčLůžko s polopenzí v 1/2

Hotel ASTORIA,

Janské Lázně

Hotel ASTORIA

od 550 KčLůžko s polopenzí v 1/2...

Lázeňský hotel TERRA,

Janské Lázně

Lázeňský hotel TERRA

od 1 100 KčLůžko se snídaní v 1/2...

Spa & Wellness Hotel ORCHIDEA,

Velký Meder

Spa & Wellness Hotel ORCHIDEA

od 1 250 KčLůžko se snídaní v 1/2

Hotel PYTLOUN,

Harrachov

Hotel PYTLOUN

od 730 KčLůžko se snídaní v 1/2 Spar

Autokemp Špindlerův Mlýn,

Špindlerův Mlýn

Autokemp Špindlerův Mlýn

od 790 KčBungalov bez stravy - 2 osoby

Apartmánový komplex HOLIDAY VILLAGE,

Senec

Apartmánový komplex HOLIDAY VILLAGE

od 1 040 KčApartmán bez stravy (obsazení...

Hotel AURUM,

Černý Důl

Hotel AURUM

od 495 KčLůžko se snídaní v 1/2...

OREA Resort SKLÁŘ,

Harrachov

OREA Resort SKLÁŘ

od 890 KčLůžko se snídaní v 1/2 DeLuxe,...

Hotel BEŠEŇOVÁ,

Bešeňová

Hotel BEŠEŇOVÁ

od 1 400 KčLůžko se snídaní v 1/2...

Hotel PATRIA,

Štrbské Pleso

Hotel PATRIA

od 2 000 KčLůžko s polopenzí v 1/2...

OREA RESORT HORAL,

Špindlerův Mlýn

OREA RESORT HORAL

od 1 030 KčLůžko se snídaní v 1/2 Classic...

Pension Happy Superior,

Špindlerův Mlýn

Pension Happy Superior

od 900 KčLůžko se snídaní v 1/2

Hotel CLARION,

Špindlerův Mlýn

Hotel CLARION

od 1 800 KčPokoj 1/1 s polopenzí

Horský pension ALENKA,

Špindlerův Mlýn

Horský pension ALENKA

od 600 KčLůžko se snídaní v 1/2, cena...

Hotel POMI,

Harrachov

Hotel POMI

od 580 KčLůžko se snídaní

Hotel BEZDĚZ,

Staré Splavy

Hotel BEZDĚZ

od 1 020 KčLůžko se snídaní v 1/2

Apartmány ALICE,

Harrachov

Apartmány ALICE

od 390 KčLůžko bez stravy v AP

Hotel XAVIN,

Harkány

Hotel XAVIN

od 860 KčLůžko s polopenzí v 1/2

 

Výhodné balíčky

kompletní nabídka balíčků

 
 
Hotel Svornost Harrachov Hory Krkonoše.cz Hotel Pension.cz Wellness-Tip.cz